NIEKONWENCJONALNE PODEJŚCIE DO WYWIERANIA WPŁYWU W OPARCIU O AUTORSKIE KONCEPCJE:


  • Teorii Wizerunkowego Wpływu (Image Influence Theory)
  • Teorii Relacji (Relationship Theory)
  • Teorii Zdarzeń Kreatywnych (Creative Event Theory)
  • Teorii Gier Behawioralnych (Behavioral Game Theory)

Absolwenci moich szkoleń (tak firmy, jak i osoby indywidualne) zdobywają głośne w kraju sukcesy, między innymi dlatego, że uwierzyli, iż cechy uważane powszechnie za wrodzone, takie jak: charyzma, komunikatywność, talenty organizacyjne, sugestywność to sprawa tylko odpowiednich taktyk, pewności siebie i... niczego więcej.

Piotr Tymochowicz

Kompleksowy, nowoczesny przebój szkoleniowy.

Prezentowane koncepcje Teorii Wpływu (I.T.)


Całkowicie odmienna metoda korzystania z najnowszych osiągnięć nauki, rozpatrująca je z punktu widzenia maksymalnej skuteczności postępowania człowieka w sytuacjach społecznych.

Nasze programy szkoleniowe wyróżniają się nie tylko indywidualizmem podejścia do klienta, czy profesjonalizmem wykonania. Koncentrujemy się bowiem na opracowaniu i wdrażaniu w praktykę naszych klientów, nowoczesnych metod oddziaływania.

Przedstawione strategie wywierania wpływu znajdują zastosowanie w negocjacjach, teorii manipulacji i antymanipulacji, teorii sprzedaży, obsługi klienta, mediacjach, marketingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi i w wielu innych obszarach działalności współczesnego człowieka. Umożliwiły stworze­nie niezależnie rozwijanych, nowych dziedzin wiedzy, takich jak Analiza Dominant Transakcyjnych, Analiza Wymiarowa Osobowości i Predyspozycji, Teoria Oddziaływań Podprogowych, Marketing Zespolony wraz z nową Teorią Produktu, oraz odmienne, innowacyjne spojrzenie na proces negocjacji w kontekście rynku i kręgów kulturowych, na strategie manipulacyjne i antymanipulacyjne.

I.T.  – Teoria Wpływu = zbiór narzędzi
SET – Teoria Struktur Emergentnych = punkt wyboru


Teoria Wizerunkowego Wpływu - Image Influence Theory – (I.I.T.) 

A - NADAWCA
B - ODBIORCA
R - ZASIEG WIZERUNKU (rozpoznawalność, medialność, poz. eksperta)Teoria Relacji – Relationship Theory – (R.T.)

A - OBIEKT
R - RELACJE
Teoria Zdarzeń Kreatywnych – Creative Event Theory (C.E.T.)

Sigma =(Pi x Ro)Wszelkie prawa zastrzeżone © Polexpert filia BDO Sp. z o.o. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora zabronione.