logo Tymochowicz

Metodologia szkoleń

Każdy etap szkolenia opracowujemy w taki sposób, by zdobyte przez uczestników umiejętności były natychmiast możliwe do zastosowania w praktyce i dostosowane do uzgadnianych wcześniej potrzeb danej firmy.

NOWATORSKI SCHEMAT SZKOLENIOWY ZAPEWNIAJĄCY MAKSYMALNĄ SKUTECZNOŚĆ ZAJĘĆ:

 • RÓWNOLEGŁY PRZEKAZ WIEDZY
 • INTERAKTYWNY SPOSÓB PROWADZENIA SPOTKAŃ
 • KREOWANIE OKREŚLONEJ LICZBY NAWYKÓW
 • PRAKTYCZNY "POLIGON" SYMULACYJNY

Wszystko to sprawia, że pierwsze doświadcze­nia skutecznych działań mogą mieć miejsce podczas zajęć, co wzmacnia silną motywację i pewność siebie w rzeczywistych sytuacjach społecznych.

Taka forma spotkania stanowi ciekawy i wydajny sposób przyswajania wiedzy, szczególnie u ludzi dorosłych, którzy najwięcej umiejętności nabywają w działaniu. W odróżnieniu od wielu tak zwanych "autorytetów" w dziedzinie metodologii nauczania dorosłych nie mówimy o nowoczesnych osiągnięciach tej dziedziny, my je po prostu stosujemy.

Swoistą "soczewką wzmacniającą" skuteczność samych zajęć jest zastosowa­nie metod treningu pamięci, w których niezależnie się specjalizujemy. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych, mało efektywnych technik edukacyjnych wdrażamy nowoczesną metodologię opartą na naturalnych właściwościach ludzkiego umysłu (szczegóły - Kreatywne Sterowanie Pamięcią).


Style prowadzenia zajęć:

 • Wykłady i prezentacje interaktywne
 • Aktywizujące treningi warsztatowe
 • Treningi nastawione na kreowanie nawyków (Body Language, negocjacje)
 • Trening kompetencji interpersonalnych
 • Symulacje tematyczne i gry symulacyjne, w tym gry fabularne, gry kierownicze
 • Studium przypadków
 • Psychodramy, ćwiczenia aktorskie (przy przemówieniach, występach, negocjacjach)
 • Videotraining (public relations, wystąpienia medialne)
 • Metodyka pracy grupowej
 • Presentation show
 • Szkolenia ukryte i contraining (consulting + training)
 • Multitreningi

Nowością na naszym rynku są szkolenia ukryte, zdobywające coraz większą popularność. Podczas nich nasi trenerzy występują w roli doradców przygotowujących dany zespół do realnych negocjacji, mediacji, czy procesu rozwiązania konkretnego konfliktu z grupą bezpośrednio zainteresowanych, oraz grupą obserwatorów, biorących czynnie udział w danym procesie. Określony przypadek, rzeczywisty lub definiowany na potrzeby szkolenia staje się pretekstem, do przeprowadzenia danego treningu lub diagnozy zespołu

Prawdziwym przebojem metodologii szkoleń są proponowane przez nas multitreningi, w których oprócz trenera prowadzącego bierze udział od dwóch do sześciu trenerów asystentów, dzięki którym można kilkakrotnie przyspieszyć proces percepcji. Zajęcia są bardziej urozmaicone i co najważniejsze efektywność procesu szkolenia znacznie wzrasta.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Polexpert filia BDO Sp. z o.o. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora zabronione.